Лого алт

Дијагностички софтвер

Дијагностички софтвер

Квалитет: Q

Софтверски Уред

949-ALL-N-218947

Код: 949-ALL-N-218947

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Карактеристики за инсталација: за тестери ДЕЛФИ „ДС“

Производител: DELPHI